Disclamer

OVER ONS

Expresso Fashion is een Nederlands modemerk met een duidelijk eigen handschrift en een uitgesproken vrouwelijke signatuur. Niet verwonderlijk, want zowel de oprichtster, als ruim 70% van het Expresso team, is vrouw. En wie beter dan vrouwen, weten als geen ander dat mode een vrouw mooier moet maken.

 

ALGEMEEN
Expresso  Fashion Web B.V. (Kamer van Koophandel 54278678), hierna te noemen Expresso, verleent u hierbij toegang tot www.expresso.nl (de website) en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Expresso behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

PRIJZEN
Onze prijsinformatie op de website www.expresso.nl is met uiterste zorg samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er foutieve informatie wordt verstrekt. Hoewel we trachten deze informatie zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk te houden, kunnen aan deze site geen rechten worden ontleend.

 

KLEUREN
We kunnen niet garanderen dat de kleuren die op de website te zien zijn exact de kleuren van de kleding in werkelijkheid weergeven. Hoe de kleur wordt weergegeven hangt af van de instellingen van je computer.

 

INHOUD WEBSITE
Expresso Fashion is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van deze Expresso website. Expresso Fashion garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up to date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.

 

AANSPRAKELIJKHEID BIJ SCHADE
Behoudens in gevallen van bedrog, opzet of grove schuld van Expresso Fashion of het overlijden of lichamelijk letsel van de consument door een doen of nalaten van Expresso Fashion, is Expresso Fashion niet aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in ) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. In gevallen van bewezen grove schuld van Expresso Fashion, is de totale aansprakelijkheid van Expresso beperkt tot het bedrag zoals voorzien in artikel 10 van de Algemene Verkoopsvoorwaarden Expresso.

Expresso Fashion kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. U wordt uitgenodigd steeds de meest recente versie van deze bepalingen en voorwaarden te consulteren en de website pas te gebruiken indien u de meest recente versie van de bepalingen hebt gelezen en verstaan en daarmee akkoord gaat.
Expresso Fashion aanvaardt geen of hoogstens slechts gedeelde (pro rata aan de fout) aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Expresso Fashion,  indien die schade te wijten is aan de schuld van de consument of van een persoon voor wie de consument verantwoordelijk is. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd  en eigendom van Expresso Fashion Web B.V.  (Stammerhove 1 – 1112 VA – Diemen, klantenservice telefoonnummer: 088 – 166 16 16 Ma t/m vrij  08.00 - 22.00 u zat 09.00 – 17.00 u, of  020 – 614 37 72 (hoofdkantoor)

Emailadres: vragen@expresso.nl
KvK-nummer: 54278678
BTW-identificatienummer: 851240367B01
Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

 

VRAGEN OVER ONLINE BESTELLEN
Indien u vragen hebt over online bestellen of over deze disclaimer, kunt u telefonisch contact opnemen met 088 – 166 16 16 ma t/m vrij 08.00 – 22.00 u zat 09.00 – 17.00 u, of stuur een email naar vragen@expresso.nl