Onze visie

Omdat we het belangrijk vinden dat jij je mooi voelt van buiten en van binnen, zetten we ons in voor een maatschappelijk verantwoorde productie. We zien toe op goede arbeidsomstandigheden in de fabrieken, werken waar kan met duurzamere materialen en doneren structureel aan goede doelen en maatschappelijke initiatieven.

Stofkeuze 

De missie van Expresso is om verantwoordelijkheid te nemen voor de sociale en ecologische impact van onze producten. Hiervoor ontwikkelden we een Materials Policy, waarin onze richtlijnen, eisen en voorkeuren voor ethische inkoop van materialen beschreven staan.

Expresso gebruikt in de collectie waar mogelijk duurzamere materialen zoals:

• Tencel®: een heerlijk zachte stof afkomstig van eucalyptusbomen, die zowel comfortabel als verantwoord is. 
• Biologisch katoen: bij de oogst van deze stof gaat er meer aandacht uit naar mens en milieu. We gebruiken biologisch katoen in de zomer standaard voor onze basics.
• Viscose van Lenzing: een duurzamere variant van viscose, die op een milieuvriendelijkere wijze is geproduceerd maar dezelfde draageigenschappen heeft. Deze stof gebruiken we 's winters voor de basics.

We volgen daarbij de milieucriteria van MADE-BY, een onafhankelijke organisatie die zich onder meer inzet om de milieuomstandigheden in de kledingbranche te verbeteren. Ook hebben we de bewuste keuze gemaakt om geen bont en angora te gebruiken en te kiezen voor een merinowol die afkomstig is van een leverancier die ons garandeert dat hij non-mulesing wol inkoopt. Daarvoor wordt onze leverancier gecontroleerd door een onafhankelijke partij (Deloitte). Daarnaast hanteren wij een Restricted Substances List. Deze lijst voorkomt dat er schadelijke stoffen verwerkt worden in onze collectie.

Fair wear

Naast het gebruik van duurzamere materialen zien we erop toe dat de werknemers van de naaiateliers, waarin onze kledingstukken worden gemaakt, goed worden behandeld en in een veilige omgeving werken. Sinds 2004 werken we daarom samen met de Fair Wear Foundation.

Stichting Fair Wear Foundation controleert de werkomstandigheden in de fabrieken op 8 normen:

1. Geen dwangarbeid
2. Geen discriminatie
3. Geen kinderarbeid
4. Vrijheid van (vak)vereniging en het recht op collectieve arbeidsonderhandelingen
5. Een loon dat de basisbehoefte van het gezin dekt
6. Geen buitensporig overwerk
7. Een gezonde en veilige werkplek 
8. Een wettig arbeidscontract

Op basis van deze controle wordt een verbeterplan opgesteld. Nieuwe leveranciers worden gevraagd om de gedragsregels van Fair Wear Foundation na te leven en worden hierop getoetst.

Elk jaar bezoeken we ook zelf de productielocaties. We werken samen met de leveranciers aan de verbeteringen wanneer blijkt dat deze nodig zijn. We voeren het verbeterplan van Fair Wear Foundation dan ook samen met de leverancier uit.

Duurzame samenwerking

We geloven in langdurige samenwerkingen met onze leveranciers. Dat maakt het makkelijker om met elkaar verbeteringen te realiseren. We werken al langere tijd met leveranciers in Turkije, Griekenland/Bulgarije, Macedonië, China, India en Italië. In onze samenwerking met onze leveranciers proberen we zoveel mogelijk direct contact te hebben. Zo kunnen we gemakkelijk schakelen en is de communicatie helder.

Onze collega’s van productie gaan regelmatig bij de fabrieken langs om een health & safety check uit te voeren. Daarbij letten zij op de arbeidsomstandigheden van de fabriekswerkers. Wanneer blijkt dat een leverancier dan nog niet volledig voldoet aan de acht Fair Wear normen, streven we samen met hem naar verbetering. Wanneer nodig ondersteunt Expresso de leverancier en zijn werknemers, via Fair Wear Foundation, met trainingen.

Hoe zit het in Nederland? Veel wetgeving is natuurlijk Europees, maar ook de Nederlandse overheid liet zich niet onbetuigd in het verduurzamen van de kledingsector. In 2014 en 2015 was er het Plan van Aanpak met heel wat voorbereidende werkgroepen waaraan ook wij deelnamen. Dit resulteerde in het Convenant 'Duurzame Kleding en Textiel' dat op 4 juli 2016 is ondertekend door ruim 60 Nederlandse modebedrijven waaronder Expresso. Het is opgesteld door een brede coalitie van branche-organisaties, vakbonden, kritische organisaties en de Rijksoverheid. De partijen willen overkoepelende issues als gevaarlijke werkomstandigheden en milieuproblemen gezamenlijk aanpakken en transparante informatie aan de consument geven. Expresso gaat jaarlijks rapporteren over de gerealiseerde stappen. Met die ondertekening conformeren wij ons dus formeel en publiekelijk. We zien het als een belangrijke aanscherping van ons MVO-beleid.

Donaties

Kledingdonatie Expresso steunt verschillende goede doelen en maatschappelijke initiatieven met een kledingdonatie. We doneren ca. 2000 producten per jaar aan Dress for Succes, Voedselbank, Hoop voor Morgen en 46 Dresses.

Financieel In 2014 heeft Expresso een foundation opgezet. Het doel van de foundation is om goede doelen en maatschappelijke initiatieven die een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede of onderzoek doen naar gezondheid, te ondersteunen. 

Jaarverslag

Elk jaar maken wij voor de Fair Wear Foundation een jaarverslag. In het jaarverslag lees je over onze inzet gedurende dat jaar voor het behalen van de MVO doelstellingen. Van de verbeteringen in de fabrieken tot de gekozen donaties.

Lees hier de verslagen van 2012, 2013201420152015/2016, 2016 en 2017. Lees ook de 'Brand Performance Check' van Fair Wear Foundation: 2015,  2015/2016 en 2016.

Meer informatie

Wil je meer weten over onze duurzame visie of hoe je zelf mee kunt werken aan een betere wereld? Mail dan ons MVO team via mvo@expressofashion.com.

Jouw eigen rol

Ook jij kunt een belangrijke bijdrage leveren aan een beter milieu. Door het dragen van onze kleding doe je natuurlijk al mee. Daarnaast geven we je graag een aantal tips om in je eigen omgeving de invloed op het milieu te beperken.

  • Je hoeft je kleding na het dragen niet elke keer te wassen. Even uithangen en luchten is vaak al voldoende.
  • Gebruik een milieuvriendelijk wasmiddel, bijvoorbeeld met het Europese Ecolabel.
  • Als je kleding niet heel vies is, kun je prima op 30°C wassen. Dat is ook beter voor het behoud van je kleding.
  • Droog je was op een mooie dag eens in de buitenlucht in plaats van in de wasdroger!
  • Gooi een kledingstuk nooit weg, maar doneer dit aan een organisatie die er anderen blij mee maakt of de materialen recyclet.